Vi har fast ansatte montører med lang erfaring

ALFA Solskjerming AS utfører service og vedlikehold på både store og små jobber. Vi har i dag serviceavtaler med en rekke eiendomsforvaltere. ALFA Solskjerming har fast ansatte montører med lang erfaring, Ring eller send oss en e-post så tar vi en befaring og kommer med et forslag.

Produkthåndtering

En generell beskrivelse og rettledning

Denne publikasjon er utarbeidet av Norges Solskjermingsforbund. Beskrivelsen skal være en utvidet og generell brukerveiledning for solskjermingsutstyr som er levert av våre medlemmer (faghandelen i Norge). Informasjonen heri må ses i sammenheng med leverandørens generelle og avtalte leverings­betingelser, samt leverandørens garantibetingelser og brukerveiledning. Unnlatelse av å følge de forsiktighetsregler som er beskrevet både i denne orientering og i annen dokumentasjon som følger produktet vil kunne føre til redusert eller ingen erstatning ved eventuelle skader innenfor garantitiden.

Skader som følge av feil bruk

Skader som påføres et produkt ved feil bruk eller uaktsomhet, eller ved skader forårsaket av naturkreftene, dekkes ikke av leverandørens garanti. I slike tilfeller må det eventuelt søkes dekning i egen hjemforsikring eller annen forsikring. Veiledningen som følger er rettesnor og en hjelp nettopp til riktig bruk, ettersyn og for lettere å kunne utvise aktsomhet ved bruk av solskjermingsprodukter.

norlux fra norsol
monaco fra norsol 2
terrassemarkise
norflex fra norsol

Markiser

Snø og takras

Må være innrullet i snøvær for ikke å bli tynget ned og skadet. Vær spesielt oppmerksom på ras fra tak (snø eller styrtregn).

Våt markise

Dersom markisen rulles inn våt bør den snarest rulles ut for å kunne tørke. Den bør ikke være innrullet våt mer enn 2-3 dager før den rulles ut igjen for tørk.

Hellingsvinkel

Når markisen monteres vil montør påse at den monteres med en hellningsvinkel som er tilpasset normal bruk og som beskrevet i produkt­beskrivelsen. Dersom markisen blir stående utrullet uten tilsyn, må kunden selv påse at hellningsvinkel justeres slik at vann o a renner av, og at andre forholdsregler treffes, som bl a tar hensyn til vær og vind på stedet.

Automatiske markiser

Monteres og stilles inn i riktig vinkel av montør. Dersom annen justering på et senere tidspunkt ønskes foretatt av montør, gjøres dette mot regning. Slik etterjustering kan også utføres av kunden selv, og må i såfall utføres iht beskrivelsen som følger produktet.

Vind

Markiser har naturlige begrensninger i vind. Hvor mye vind den enkelte markise kan tåle er avhengig av fabrikat, størrelse og innfestning.

Renhold

Markiseduken bør vaskes med mildt såpevann (Zalo) hver vår og høst for at den skal holde seg pen lengst mulig. Bruk gjerne oppvaskbørste e.l. for å løsne flekker. Unngå høytrykksspyler og sterke vaskemidler. Duken bør impregneres etter vask.

Temperatursvingninger rundt 0

I temperaturer som veksler mellom pluss og minusgrader, må man være oppmerksom på at kondens mellom duklagene kan fryse til is. Dette kan lett virke som ”lim” å hindre markisen i å rulle ut – AUTOMATISKE MARKISER BØR STÅ PÅ ”MANUELL” under slike forhold.

Etterjustering av automatikk

På nye markiser med motor vil duken strekke seg opptil 10 cm etter en stund, slik at innerste endestopp på motoren vil flyttes stadig lengre ut. Dette bør etterjusteres og må utføres av kunden selv slik som beskrevet i veiledningen som leveres med produktet. Etterjustering av montør kan utføres mot regning.

Skifte til ny duk

Ved skifte til ny duk på gamle markiseprofiler kan det oppleves at den nye duken oppfattes som ”slakkere” enn den gamle. Dette kommer av at den nye duken er tyngre og stivere enn den gamle, og at fjærene i de gamle armene er blitt slakkere. Dette er normalt. Det er også normalt at duken ”krøller” litt ved sømmene, og at brettemerker kan være synlige på nye duker.

Heng i duk

Heng i duk kan forekomme mellom sømmer, og i utfallsretning, og er normalt på terrassemarkiser.

Persienner

Fritt bevegelsesområde

Påse at persiennen er rett når den betjenes opp/ned. Sjekk at vegetasjon eller gjenstander ikke står i veien i persiennens bevegelsesområde – da dette kan skade både snorer og mekaniske deler.

Bruk

Brukes med fornuft i forhold til værforhold. Hvor mye vind persienner tåler varierer med størrelse og fabrikat. Skader påført av naturkrefter dekkes ikke av garantier.

Opptrekksbånd

Opptrekksbånd regnes som slitasjedel, og omfattes ikke av garantien. På persienner med manuell betjening (snor/sveiv) må bruker sørge for at persiennen ikke trekkes for langt opp da dette kan føre til at opptrekksbåndene ryker.

Rengjøring

Rengjøres årlig som en del av vedlikeholdet, for å øke optimal levetid.

Garanti

Garantien på motorer/automatikk/ fjernkontroller dekker ikke skader som skyldes overspenning etter for eksempel tordenvær eller feil ved strømforsyningen. Garanti gjelder ikke når motor/automatikk ikke er installert av autorisert el-installatør. Ved tilkobling av motorer og annen automatikk må det utvises spesiell forsiktighet. Skade som oppstår pga feilkobling av de elektriske komponentene må rettes eller på annen måte kompenseres av den autoriserte elinstallatør som har vært benyttet.

Sensorer

Solskjermingen går opp/ned for ofte/ sjelden – sjekk at det ikke er gjenstander/vegetasjon som skjermer for sensorene – etterjustèr ifølge dokumentasjon som ble levert sammen med anlegget. Det er viktig å merke seg at selv om solskjermingen styres av automatikk kan skader oppstå ved regn/vind, spesielt ved brå ”kastevinder” som påfører skade før automatikken rekker å trekke solskjermingen inn. Andre årsaker kan være strømbrudd eller feilinnstilt automatikk. Bruker må selv påse at innstillingene er riktige.

alu-persienne
tre-persienner
25mm persienne
alfasol servicebil
capanno markise grå
capanno markise terrasse

Generelt om garanti

Om garantien

Garantien på produktet gjelder iht leverandørens spesifikasjon. Garanti på motor og automatisk styring gjelder under forutsetning av at installasjonen er utført av stedlig autorisert elektriker. Ved reklamasjon må salgsfaktura og kvittering fra installasjonsfirma vedlegges.

Sjekkpunkter før tilkallelse

Dersom motor ikke fungerer – sjekk at det er strøm til motoren – sjekk sikring og evt. jordfeilbryter i sikringskap. Solskjermingsprodukter som ikke fungerer – sjekk at det ikke er gjenstander eller annet i veien, for eksempel planter som har vokst i veien for mekanismen. Sjekk batterier i fjernkontrollen. Ta en visuell sjekk av produktet og se etter om noe ser galt ut og beskriv dette når du henvender deg til leverandøren.

Reklamasjon

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

Mangler

Dersom kunden finner mangler ved produktet, må hun/han innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Solskjermingens garanti begrenser seg til solskjermingsproduktet. Kostnader til elektriker eller annet dekkes ikke.

Skader og feil

Skader eller feil som kan henføres til markise/ persienneleverandørens leveranse og som dekkes av garantier eller som kunden har krav på å få rettet etter Håndverkertjenesteloven, er leverandøren pliktig til å reparere kostnadsfritt. Dette gjelder både mht deler, reparasjons- og reisetid. Tilleggsarbeider som påløper ut over garanti/ reparasjonsarbeider kan faktureres.