Reklamasjon

Kontaktskjema for reklamasjon

Oppdrag som ikke er å anse som reklamasjon, behandles som betalbar service. Servicebesøk faktureres med en oppstartskostnad på kr 1.890,–. I denne prisen er 30 minutter reisetid tur/retur inkludert samt bil og 30 minutters arbeid. Tid brukt utover dette faktureres med kr 294,– pr. påbegynt kvarter. Eventuelle deler kommer i tillegg. 25% mva. er inkludert.

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 50 MB.